Efficiency and Productivity Change: A Micro Data Case Study of the Colombian Cement Industry

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.