Network Modelling for Evaluation of Mechanical Properties of Cellulose Fibre Fluff

Detta är en avhandling från Susanne Heyden, Division of Structural Mechanics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar nätverksmekanisk modellering av mekaniska egenskaper hos cellulosafiberfluff. Cellulosafiberfluff består av fibrer utvunna från trä, och används bl a i blöjor och isoleringsmaterial. En nätverksmekanisk modell är en typ av mikro-mekanisk modell. Principen för denna typ av modell är att man gör antaganden för hur materialet fungerar på mikro-nivå, och med utgångspunkt från detta beräknas makro-egenskaper. Med hjälp av datorsimuleringar förutsägs till exempel hur fibrernas längd påverkar fluffens styrka. Avhandlingen innehåller två- och tredimensionella nätverksmekaniska modeller och resultat från ett flertal parameterstudier. Med hjälp av modellerna kan man analysera funktionssättet hos ett fibermaterial och optimera materialet utifrån vissa egenskapskrav.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.