Genom symaskinens nålsöga : teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur

Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.