Personalomsättning : orsaker, konsekvenser och regional struktur

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Företagsekonomi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.