Control of HCCI by aid of variable valve timings

Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

Författare: Fredrik Agrell; Kth.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.