Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen

Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan i Stockholm (LHS)

Författare: Gunnel Lindh; Stockholms Universitet.; [1997]

Nyckelord: pedagogik; Education;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.