Periosteal activity in new bone formation and growth of suture-bone grafts : a qualitative and quantitative study in growing rabbits

Författare: Lars Uddströmer; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.