Laga skifte i Hallands län 1827-1876 : förändring mellan regeltvång och handlingsfrihet

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.