Studies on Molecular Genetics of B cell Development

Detta är en avhandling från Panagiotis Tsapogas, Section for Immunology, BMC I-13, S-221 84, Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Trots att vår kropp är uppbygd av ett stort antal celler med så olika funktioner som att skapa ben och försvara oss mot infektioner, innehåller alla celler samma genetiska information. Denna information är lagrad i cellens chromosomer i form av DNA och cell specifica egenskaper uppstår då olika delar av kromosomernas information används i olika vävnader. Således, måste vi för att förstå hur en cell med speciella funktioner genereras, lära oss hur specifika delar av den genetiska infomationen kan väljas ut i olika typer av celler. Denna förståelse är av central betydelse för att kunna utveckla cell baserade terapier med omogna celler (stamceller) men även för att kunna förbättra behandlinen av cancer då en tumör cell ofta utnyttjar “fel” delar av det genetisk materialet. I denna avhandling studeras de mekanismer som styr utvecklingen av antikropps producerande vita blod kroppar (B- lymfocyter) från omogna blod stamceller i benmärgen. För dessa studier änvänds en kombination av molekylärbiologi och matematiska metoder för att visa hur vissa speciella proteiner (transkriptions faktorer) som reglerar användandet av DNAt (transkription), arbetar för att skapa genetiska nätvärk och på så sätt samordnar användandet av den genetiska informationen trots att den är spridd på kromosomerna. En annan aspekt som studerats är hur dessa transkriptions faktorer samarbetar för att etablera de speciella mönster av DNA användning som är karakteristiska för B-lymfocytens olika utvecklings stadier. Dessa studier har ökat vår kunskap om specifika transkriptions faktorer med central roll för B-lymfocytens utveckling men även försett oss med verktyg som kan användas vid studier av andra celler utvekling, specialisering och transformation.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.