Att värdera vårdbehov : ett kliniskt dilemma. En studie av nyttjandet av ambulanssjukvård i olika geografiska områden

Detta är en avhandling från Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Sammanfattning: De nordiska ländernas hälso- och sjukvård bygger på att sjukvården finns till hands när den behövs.För att ge företräde för de individer som har störst vårdbehov genomförs inom olika verksamhetervårdbehovsprioriteringar. Behovet av prioriteringar tilltar i takt med att efterfrågan på hälso- ochsjukvårdens insatser ökar. Skälet till att göra prioriteringar inom hälso- och sjukvården är attupprätthålla en god vård med god effekt till dem som bäst behöver den. Även om hälso- ochsjukvården kvantitativt spelar en begränsad roll för folkhälsan, utgör den en viktig del i samhälletgenom att skapa trygghet. Särskilt betydelsefullt i detta avseende är akutsjukvård varavambulanssjukvård är en viktig del.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)