Model based business development : a case study of the communication of generic process models

Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.