On the use of concurrent engineering in the design of ships

Detta är en avhandling från Institutionen för farkostteknik

Författare: Johan Näreskog; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.