Om svenska städernas författning och förvaltning. Akademisk afhandling, hvilkens andra del ... till offentlig granskning framställes af Pehr Erik Bergfalk ... och Thure Arvid Billbergh af Stockholms nation på Gustavianska lärosalen den 11 april 1838

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)