Den disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Björn Horgby; Stockholms Universitet.; [1986]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.