Physical capacity, physical activity and health : a population based fitness study of adolescents with an 18 year follow-up

Detta är en avhandling från Umeå University, Umeå

Författare: Margareta Barnekow Bergkvist; Umeå Universitet.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.