Revealing of age-related deterioration of prestressed reinforced concrete containments in nuclear power plants : Requirements and NDT methods

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.