Environmental valuation and policy : applications in the management of endangered species, recreation, and tourism

Detta är en avhandling från Umeå : Swedish Univ. of Agricultural Sciences

Författare: Peter Fredman; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.