Impact of green manure on soil organisms : with emphasis on microbial community composition and function

Författare: Sara Elfstrand; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.