Studies on volatile compounds from Pinus silvestris and their effect on wood-decomposing fungi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.