On polarization properties of mobile communications

Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

Författare: Martin Nilsson; Kth.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.