Metabolic and bioenergetic events in brown adipose tissue in relation to hibernation : studies on cells and mitochondria

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Vibeke S. M. Bernson; [1979]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.