On tissue reactions to and resorption of bone substitutes

Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

Författare: Arne Mordenfeld; Malmö University.; [2013]

Nyckelord: ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.