Cloning and characterization of three Family 9 cellulases from plants and fungi

Detta är en avhandling från Stockholm : Bioteknologi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.