Assessment of venous insufficiency in patients with chronic venous leg ulcers. Venous hemodynamics before and after surgery

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.