Understanding the application of knowledge management to the safety critical facilities

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.