Allt annat än allvar : den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

Sammanfattning: Avhandlingen tar avstamp i ett möte mellan å ena sidan Michail Bachtins begrepp skrattkultur och hans positiva och uppvärderande framställning av grotesk estetik, och å andra sidan feministisk och queer teoribildning. Avhandlingen utgör en tvärvetenskaplig kulturstudie av svensk samtida skrattkultur, Mer specifikt fokuseras framställningar av kön, kropp och sexualitet. Texten bygger på närläsning av tre empiriska sammanhang: Först analyseras de radiosketcher som skrevs och framfördes under 1990-talets andra hälft av komikerna Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson, som bildade duon ”Åsa och Gertrud”. Sketcherna sändes som ett inslag i de feministiska färgade radioprogrammet Radio Ellen och Freja! i public servicekanalen P1. Avhandlingen lyfter fram det sätt på vilket Åsa och Gertrud skapar komik genom att kombinera nyhetsstoff, feministisk vinkel och det närgångna förhållningssätt till kropp, kön, sexualitet och omvärld som är typiskt för skrattkulturens framställningar. Högtstående företeelser framställs genom det intima och närgånga perspektivet. Åsa och Gertruds komik är innovativ. Den kan, tack vare att det visuella är frånvarande i radions form, låta skrattkulturens groteska fantasi få ett förhållandevis fritt spelrum. Det leder till att stoffet som behandlas ofta framträder på ett helt nytt sätt. Därefter analyseras Prideparaden som sedan 1998 årligen äger rum i Stockholm. Paraden och dess hav av kroppar i tåget och i publiken läses utifrån en kombination av lust, komik och politik. Slutligen presenteras en läsning av den svenska situationskomedin Sally. Den sändes i TV under 1999 i båda public servicekanalerna. Huvudpersonen Sally, spelad och skapad av skådespelerskan Maria Lundqvist, är en skrattkulturell figur vars komik och groteskeri ställer en rad vanemässiga föreställningar om kön, kropp och sexualitet på ända. I dessa tre närläsningar av materialets komiska och groteska framställning av kön, kropp och sexualitet pekar avhandlingen på den potential som finns i mötet mellan å ena sidan komikens och skrattkulturens inslag av lust, självsvåldig meningskonstruktion och nonsens, och å andra sidan ett feministiskt och queert färgat perspektiv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.