Den romantiska kyrkan : Föreställningar om den ideala kyrkan på jorden inom Nya skolan till och med år 1817

Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

Sammanfattning: The Uppsala Romanticists, or The New School, was consisted of a group of male academics and some women outside the academy. They published their work in several (mostly monthly) magazines. The leading voice of The New School was Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855). He expressed an apocalyptic enthusiasm for the insights of German philosophy with Schelling as its spokesman. Anti-Semitism is one of the tendencies in the texts, and the research project analyses how the writers used it.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.