Löneanställning eller eget företagande?: sex röster från norra Bohuslän Employment or business owning _ six voices from northern Bohuslän

Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.