Metabolism of two beta-adrenoceptor antagonists, alprenolol and metoprolol, in different species : in-vitro and in-vivo correlations

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Inger Skånberg; Uppsala Universitet.; [1980]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.