Fångstmän i industrisamhället : en halländsk kustbygds omvandling 1800-1970

Detta är en avhandling från Lund : Liber Läromedel

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.