Diabetes mellitus in a defined population : a longitudinal study with special reference to early diagnosis, occurrence and mortality

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Dan K. G. Andersson; Uppsala Universitet.; [1994]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.