Om lymphatiska abscesser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Carl Henrik Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Alfred Gotthard v. Bétzen af Götheborgs l

Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & C

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)