Mänsklig mekanik och besjälade maskiner koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse

Sammanfattning: Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. I datorn kan kropp, rum, tid och rörelse hanteras som separata element - delar som går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. Med digital teknologi kan kroppens sensoriska och motoriska förmågor förlängas, förflyttas och förvandlas så att vi kan beröra och röra oss genom kroppar och objekt på avstånd. Kroppsligheten förändras när vi kan programmera rörelse och dansa genom en annan kropp än vår egen. I denna avhandling är forskningsfrågan: Hur kan digital teknologi användas i koreografiska verk och processer för att fånga mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse? Forskningsprojektets teoretiska huvudspår är Don Ihdes experimentella postfenomenologi. Avhandlingen består av sju kapitel och en DVD med videoutsnitt från de koreografiska verken. Det första kapitlet är en inledning till avhandlingsarbetet. Nästa kapitel tar utgångspunkt i det koreografiska arbetet med att programmera en dansande industrirobot i verket Orfeus klagan och fångar upp frågeställningar som uppstått i arbetet med tidigare koreografiska verk. Det tredje kapitlet beskriver projektets teoretiska utgångspunkter och influenser. Därefter följer ett kapitel som beskriver arbetet med utställningen Navigation, forskningsprojektets första serie av interaktiva mekatroniska och virtuella dansare. Det femte kapitlet diskuterar utformandet av koreografiska metoder i arbetet med mänskliga dansarna i scenföreställningen Hybrid, väsen och labyrinter, som rör frågeställningar om att vara människa, djur eller maskin. Kapitel sex behandlar hur olika teorier, teknologier och koreografiska metoder kan bidra till att skifta mellan perspektiv som synliggör det mänskliga i kroppars rörelse som multistabilt fenomen. Aspekter som framträtt i avhandlingsarbetet samlas upp i kapitel sju i form av fyra Komprimerade klassiker, en serie koreografiska installationer varav en specifikt utformats för DVDn.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.