The law of the land contested: Bauxite mining in tribal, central India in an age of economic reform

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.