Measuring Sensation Seeking

Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.