Borgare, smeder och änkor : ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.