Excess pore water pressure generation in crushed and fine granular materials under cyclic traffic loads

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.