Inclusions and/or Particles Engineering for Grain Refining Purposes in Ferritic Fe-20mass%Cr alloys

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Jesper Janis; Kth.; [2010]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.