Huliganlandskapet : medier, våld och maskuliniteter

Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

Sammanfattning: The purpose of the dissertation is to understand and explain how the narrative image of the Swedish hooligan and hooliganism is created and recreated in various (media) descriptions. The dissertation consists of four articles and one summarising chapter. Analysis of different types of media and in-depth interviews constitute the source material for the study, which provides new insights into Swedish hooligan culture. One important conclusion of the study is that hooliganism is understood differently depending on the beholder’s position in the hooligan landscape. The dissertation also demonstrates how various media narratives have had a decisive function in the rise, expansion and manifestation of Swedish hooligan culture.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)