Off pump bypass surgery. Inflammatory activation, patency completeness of revascularization and survival

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.