När goda intentioner möter verkligheten : om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer

Sammanfattning: Avhandlingen syftar till att skapa förståelse för de mekanismer som stödjer eller hindrar brukarmedverkan. Empirin utgörs av tre fall; Iggesund, MAL och Sunderby sjukhus. Gemensamt för fallen är att de utgör projekt med höga ambitioner med avseende på de anställdas medverkan. Analysen visar att goda intentioner inte är tillräckligt. För att uppnå reell brukarmedverkan krävs att brukarna ges de rätta förutsättningarna. Verkligheten kännetecknas av maktskillnader samt svårigheter att tillämpa arbetssätt som underlättar integrering av aktörer och aspekter. De ofta tidspressade projekten inbjuder inte till reflektion och eftertanke. En slutsats är att de rätta möjligheterna inte skapas p.g.a. att participation som mål är underordnat participation som medel. Ett positivt och ett negativt framtidsscenarion beskrivs. Det positiva kännetecknas av att projektets lärpotential tas till vara och att brukarnas inflytande i det dagliga arbetet ökar med en förstärkt position i planerings- och projekteringssituationen som följd. Det negativa scenariot kännetecknas av en fortsatt utveckling mot att brukarmedverkan ses som ett medel. Arbetsmarknadens ökade polarisering resulterar i att endast de med fast anställning erbjuds delta i utvecklingen av arbetsmiljön, och att övriga grupper utesluts.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)