Epistemic encounters: Intra- and interdisciplinary analyses of human action, planning practices and technological change

Detta är en avhandling från Avdelningen för humanekologi, GU

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.