The theatre of recollection : a cultural study of the modern dramatic tradition in Ireland and Poland

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Nina Witoszek; Stockholms Universitet.; [1988]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.