Root freezing tolerance and storability of Scots pine and Norway spruce seedlings

Författare: Eva Stattin; Högskolan Dalarna; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning: http://epsilon.slu.se/avh/1999/91-576-5639-8.pdf

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.