Skolchefers arbete Om chefskap och styrning inom skolsektorn

Detta är en avhandling från Göteborg : Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS), Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.