Mål och verklighet i ett terapeutiskt samhälle : en process- och effektstudie av en behandlingsinstitution för drogmissbrukare

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.