Investigation of transmisison error, friction and wear in anti-backlash involute gear transmissions

Författare: Jesper Brauer; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)