Regio-controlled and fast intermolecular heck reactions : palladium-catalyzed coupling reactions with microwave heating

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.