Lettere dalla Svezia. Il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino. 1665

Detta är en avhandling från Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska

Författare: Vera Nigrisoli Wärnhjelm; Stockholms Universitet.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.