Sequence based structural and functional modeling of the halobacterial transducer of rhodopsin II from Natronobacterium pharaonis

Författare: Karin Hardell; Chalmers University Of Technology; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.